نمونه گواهی اشتغال بکار جهت ارائه به سفارت (۲)

 

 Word گواهی اشتغال بکار برای تمام سفارت ها 

قیمت ۲ هزار تومان 

 

نامه اشتغال به کار یکی مدارک مهم و اصلی برای شاغلین است.  نامه میبایست :

 

۱- کوتاه و واضح باشد.

۲- اطلاعات مسافر به صورت کامل و دقیق مطابق گذرنامه باشد.

۳- مدت مرخصی ،‌

۴- پست سازمانی ،‌

۵ -میزان حقوق

۶-  اشاره به بازگشت کارمند (مسافر) در نامه ذکر شود.

۷- به انگلیسی یا زبان مورد درخواست سفارت ارائه شود.

۸- در سربرگ رسمی( انگلیسی   یا فارسی ) تهیه شود

۹- امضای مدیرعامل با عضوی هیات مدیره دارای حق امضا را داشته باشد

  • نکته : اگر نامه انگلیسی تهیه می شود مهر فارسی مورد قبول نیست!

چگونه تاییدیه دادگستری و وزارت امورخارجه گواهی اشتغال بکار را بگیریم؟

در ذیل نوشته نمونه نامه اشتغال بکار به زبان انگلیسی را مشاهده می فرمایید :

 Word گواهی اشتغال بکار برای تمام سفارت ها 

قیمت ۲ هزار تومان 

 

(From)
Name of the Employer,
Full Address of your company

(Today’s date)

(To)
Full Address of the Embassy/Consulate

Subject: No Objection Certificate for (Employee’s Name)

Dear Sir/Madam,

This letter is to confirm that Mr./Mrs. _________ is an employee with our company since _____ on a full-time basis. He is currently working as a ________(designation) at ________(company name) and his annual salary is USD _____ P.A.

Mr./Mrs. ______ has expressed his/her interest in visiting _______(name of the country you’re visiting) for leisure and tourism purpose. Our company has no objection regarding his visit to ______(name of the country) for _____ days.

I’d also like to let you know that his/her leaves have been approved from ______ (leave starting date) to _______(leave ending date) for this overseas trip. We’re expecting Mr./Mrs._______ to report for work on _____ (date) on the expiry of his approved leave.

If your office requires any further details for enquiry, please feel free to contact us.

Yours sincerely,

(undersigned, with round seal of the office/department along with stamp)

Name of the employer,
Designation,
Company Name.

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *