Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/hoteltic/public_html/wp-content/plugins/wp-notification-bars/includes/class-wp-notification-bars-shared.php on line 558
مارس 2020 - هتل تیکت

کرونا بهانه تازه برای ریجکتی ویزای شینگن

موارد جدید اعلام دلیل ریجکتی بسیاری از متقاضیان ویزای شینگن بند ۱۰ ، یا همان تهدید امنیت عمومی ، سلامتی و … برای حوزه شینگن شناخته شده آید لازم به ذکر است رفع ریجکتی از این بند ممکن است تا سال ها امکان پذیر نباشد توصیه میشود در این روزها برای ویزا اقدام نکنید