Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/hoteltic/public_html/wp-content/plugins/wp-notification-bars/includes/class-wp-notification-bars-shared.php on line 558
مدارک مورد نیاز سفارت فرانسه - هتل تیکت

مدارک مورد نیاز سفارت فرانسه

 

 

مدارک مورد نیاز ویزای توریستی فرانسه:

 • تمام مدارک بايد در کاغذ A4و کپی يک رو باشند. تمام مدارک فارسی بايد به زبان فرانسه يا
  انگليسی صادر يا ترجمه شده باشند.
 • فرم درخواست رواديد تکميل شده به زبان فرانسه يا انگليسی، به همراه تاريخ و امضا )برای فرزند
  های زير ۱۸سال، امضای هر دو والدين در مرکز اخذ ويزا الزامی می باشد(.
 • دو قطعه عکس رنگی و جديد) کمتر از شش ماه( با زمينه روشن، در اندازه  3.5 در ۴٫۵ سانتی متر، به
  طوری که چهره ۷۰تا ۸۰ درصد عکس را شامل باشد
 • گذرنامه معتبر:
  حداقل سه ماه پس از اعتبار رواديد درخواستی و دارای حداقل ۲صفحه مهر نخورده به همراه فتوکپیصفحه شناسايی امضا شده صاحب گذرنامه فتوکپی تمام روايدهای شنگن گذرنامه فعلی و گذرنامه های قديمی به همراه مهرهای ورود و خروج
  آنها
 • شناسنامه، ترجمه رسمی شده به فرانسه يا انگليسی، به همراه کپی تمام صفحات
 • مدارک اجتماعی، شغلی و مالی متقاضی، تمام مدارک فارسی بايد به زبان فرانسه يا انگليسی صادر
  يا ترجمه شده باشند.
  برای کارمندان:
  گواهی اشتغال به کار که کمتر از يک ماه از صدورش گذشته باشد و اين موارد را ذکرکند: سمت متقاضی، تاريخ استخدام، حقوق ماهيانه، تعداد روزهای مرخصی موافقت شده و اعلامبازگشت متقاضی پس از سفر
  فيش های حقوق سه ماه اخير
  پرينت گردش سه ماه اخير حساب بانکی به زبان لاتين
 •   حساب جاری و در صورت وجود پس انداز
 • همچنین اگر مدارک مانند ترجمه سند ملکی و یا سوابق بیمه تامین اجتماعی به همراه دارید ارائه بدهید.

برای فروشندگان و صاحبان شرکت :

 • روزنامه رسمی و اظهارنامه ثبت در ثبت شرکت ها
  پروانه کسب
  پرینت سه ماه اخير حساب بانکی به زبان انگليسی حساب شخصی
  برای شغل های آزاد:
  کارت نظام مربوطه يا کارت حرفه ای سال جاری
  پرينت گردش سه ماه اخير حساب بانکی به زبان لاتين )حساب شخصی + حساب کاری(
  برای بازنشستگان و افراد بدون شغل:
  حکم باز نشستگی و/يا فيش دريافت مستمری برای بازنشستگان
  پرينت گردش سه ماه اخير حساب بانکی به زبان لاتين
  در صورت لزوم، گواهی تقبل هزينه، به همراه تاريخ و امضا، همراه با مدارک شناسايی،
  شغلی و تمکن مالی شخص تقبل کننده
  برای فرزندان زير ۱۸سال و دانشجويان:
  گواهی تقبل هزينه توسط يکی از والدين
  مدارک مالی و کاری شخص تقبل کننده به همراه مدرک شناسايی
  اجازه خروج محضری و رسمی امضا شده توسط مادر و/يا پدر در صورتی که يک کدام از آنها با
  فرزند سفر نکند. چنانچه هيچ کدام از والدين با فرزند سفر نکنند، اجازه خروج هر دو
  والدين الزامی می باشد. اجازه نامه بايد ترجمه شده باشد.
  گواهی اشتغال به تحصيل يا ثبت نام دانشگاهی در سال جاری يا ثبت نام برای سال آينده
 • مدارک اقامتی:
  ۱- اصل دعوتنامه تنظيم شده در شهرداری شهر اقامت شخص دعوت کننده به همراه کپی يا رزرو هتل
  ۲- در صورت لزوم، سند مالکيت، اجاره نامه، يا هر سند ديگری که وجود ملک يا اجاره ملک رادر فرانسه نشان دهد گواهی پرداخت عوارض سکونت يا مالکيت و قبض های ۳ماه اخر
 • کپی بيمه مسافرتی بين المللی و بازگشت به کشور که شامل خدمات پزشکی در طول مدت سفر در محدوده شنگن باشد، حداقل ۳۰۰۰۰يورو
 • رزرو بليط رفت و برگشت هواپيمايی، تاريخ رفت نبايد بيشتر از ۹۰روز بعد از تاريخ درخواست رواديد باشد
 • تمام مدارک به زبان فرانسه يا انگليسی توسط مترجم رسمی ترجمه شده اند.
 • پس از تحويل گذرنامه به سفارت فرانسه در تهران، هيچگونه درخواستی قابل پذيرش نيست پرونده بدون هر يک از موارد بالا ناقص محسوب شده و می تواند منجر به رد درخواست رواديد من شود. سفارت فرانسه در تهران، حق درخواست اسناد و مدارک اضافی در صورت لزوم را دارد و صدور رواديد راتضمين نمی کند. در صورت رد درخواست، هزينه های رواديد بازپرداخت نمی شود.