Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/hoteltic/public_html/wp-content/plugins/wp-notification-bars/includes/class-wp-notification-bars-shared.php on line 558
شرایط جدید دریافت ویزای توریستی اسپانیا- (واکسن زده ها و بهبود یافتگان)- شهریور ۱۴۰۰ - هتل تیکت

شرایط جدید دریافت ویزای توریستی اسپانیا- (واکسن زده ها و بهبود یافتگان)- شهریور ۱۴۰۰

متقاضیان ویزای شنگن اسپانیا، در صورت داشتن مدارک لازم، می توانند درخواست ویزای خود را ثبت نمایند:

مسافرانی که از تزریق آخرین دوز واکسن آنان بیش از چهارده روز گذشته باشد، مجاز به ورود به اسپانیا هستند. کارت واکسن رسمی شامل یکی از واکسن های ( Pfizer-Biontech ، Moderna ، Astra-Zeneca ، Jansen / Johnson & Johnson ، Sinovac و Sinopharm ) به جز متقاضیان زیر ۱۲ سال، الزامی می باشد.

کلیه مسافرانی که از مرز هوایی یا دریایی وارد اسپانیا می شوند ، از جمله مسافران ترانزیت و کودکان زیر ۶ سال ، باید قبل از عزیمت با استفاده از وب سایت www.spth.gob.es یا برنامه بهداشت سفر اسپانیا ، فرم کنترل بهداشت را تکمیل کنند. با پر کردن فرم ، کد QR تولید می شود که مسافر باید آن را قبل از سوار شدن به شرکت حمل و نقل و همچنین چک های کنترل بهداشتی در محل ورود به اسپانیا، نشان دهد.

سفارت اسپانیا در تهران هیچ مسئولیتی در قبال مسافرانی که توسط شرکت های هواپیمایی یا اداره مهاجرت در فرودگاه های اسپانیا یا ایران از سوار شدن به پرواز منع می شوند، ندارد.

لطفا توجه داشته باشید بیمه نامه سفر مسافرتی می بایست شامل پوشش COVID-19 باشد.

رزرو وقت انگشت نگاری سیار به راحتی از روش های ذیل امکان پذیر می باشد:
درخواست وقت سفارت اسپانیا از طریق تماس با شماره تلفن (۰۲۱۲۶۲۵۳۱۳۶-۰۲۱۲۶۲۵۳۱۳۷) و یا ارسال ایمیل به آدرس (info@spainvisa-iran.com) همچنین می توانید از آژانس مسافرتی دلخواه خود تقاضای رزرو وقت نمایی
د

الزامات جدید بهداشتی از ۷ ژوئن برای ورود به اسپانیا بهبود وضعیت اپیدمیولوژیک در اسپانیا و پیشرفت روزافزون واکسیناسیون ، هم در اسپانیا و هم در بسیاری از کشورهای جهان ، امکان ورود به اسپانیا را برای اهداف گردشگری تسهیل نموده است. مقررات جدید به شرح ذیل از ۷ ژوئن اجرا می شوند . مهم ترین این مقررات عبارتند از:

پذیرش آزمایشات سریع آنتی ژن مورد تایید اتحادیه اروپا، گواهی واکسااایناسااایون و گواهی بهبودی برای مساااافران از اتحادیه اروپا و کشاااورهای حوزه اقتصاااادی اروپا ، و همچنین پذیرش گردشگران از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا با گواهی واکسیناسیون.

حوزه اقتصادی اروپا و نیز کشورها را که هر ۱۵ روز یکبار توسط وزارت بهداشت اسپانیا منتشر و به روز رسانی می شود را بررسی نمایید.

اگر از یکی از کشورهای در معرض خطر در اتحادیه اروپا یا حوزه اقتصادی اروپا می باشید، می بایست یکی از گواهی های ذیل را داشته باشید به استثنای کودکان زیر ۶ سال

گواهی واکسیناسیون معتبر صادر شده توس مقامات مربو طه کشور مبدا، ۱۴ روز پس از تاریخ تزریق آخرین دوز برنامه کامل واکسیناسیون.

واکسن های مجاز : فایزر – مدرنا – آسترازنکا – جانسون – سینوفارم – سینووک کارت واکسن می بایست شامل: نام و نام خانوادگی – تاریخ واکسایناسایون ، با ذکر تاریخ آخرین دوز تزریق شده – .نوع واکسن تزریق شده – تعداد دوزهای تزریق شده )برنامه کامل واکسیناسیون ( – کشور صادر کننده گواهی واکسیناسیون – موسسه صادر کننده گواهی واکسیناسیون

تست منفی PCR و یا نوع NAAT و یا یکی از تست های آنتی ژن منفی حداکثر ۴۸ ساعت قبل از سفر

گواهی بهبودی : اثبات غلبه بر بیماری صادر شده توسط مقام ذیصلاح یا خدمات پزشکی حداقل ۱۱ روز پس از اولین آزمایش تشخیصی نوع NATT شامل ) LAMP-TMA-PCR )اعتبار این گواهی ۱۸۰ روز از تاریخ نمونه گیری می باشد. این گواهی می بایست شامل اطلاعات : نام و نام خانوادگی دارنده آن – تاریخ نمونه برداری از اولین آزمایش تشخیصی مثبت برای۲-CoV-SARS – نوع آزمایش NAAT انجام شده- کشور صادر کننده باشند. اصاال گواهی ها می بایست به یکی از از زبان های اساپانیایی، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی باشد. در مواردی که اصالت گواهی به سایر زبان ها باشد، می بایست توسط یکی از دارالترجمه های مورد تایید سفارت اسپانیا ، ترجمه شود. توسط یک مقام رسمی ترجمه به اسپانیایی همراه باشد.

سفر به اسپانیا ازکشورهای خارج از اتحادیه اروپا یا حوزه اقتصادی اروپا و نیز کشورهای ثالث که در لیست وزارت بهداشت اسپانیا ذکر شده اند : نیازی به اراِئه مدارک واکسیناسیون و یا سلامت نیست

سفر توریستی به اسپانیا از کشوری خارج از از اتحادیه اروپا یا حوزه اقتصادی اروپا از لیست کشور های عضو اتحادیه اروپا / حوزه اقتصادی اروپا و نیز کشورهای ثالث را که توسط وزارت بهداشاات اسپانیا منتشر و به روز رسانی می شود را بررسی نمایید.

سفر به اسپانیا ازکشورهایی که در لیست کشورهای کم ریسک هستند: نیازی به اراِئه مدارک واکسیناسیون و یا سلامت نیست. در حال حاضر این کشاورها شاامل : اساترالیا- اساراییل- ژاپن- نیوزیلند- روواندا- سانگاپور- تایلند- کره جنوبی- بریتانیا و ایرلند شمالی- چین و استان های هنگ کنک و ماکائو.

سفر به اسپانیا ازکشورهایی که در لیست کشورهای کم ریسک نیستند : از هفتم ژوئن، گردشگرانی که از تزریق آخرین دوز واکسن آنها، ۱۴ روز گذشته باشد، می توانند در صورت داشتن کارت واکسن معتبر از یکی از واکسن های فایزر – مدرنا – آسترازنکا – جانسون – سینوفارم – سینووک، وارد اسپانیا شود. کارت واکسن می بایست شامل: نام و نام خانوادگی – تاریخ واکسایناسیون ، با ذکر تاریخ آخرین دوز تزریق شده – .نوع واکسن تزریق شده – تعداد دوزهای تزریق شده برنامه کامل واکسیناسیون – کشور صادر کننده گواهی واکسیناسیون – موسسه صادر کننده گواهی واکسیناسیون

مدارک و فرم های مورد نیاز کلیه مسافرانی که از مرز هوایی یا دریایی وارد اسپانیا می شوند ، از جمله مسافران ترانزیت و کودکان زیر ۶ سال ، باید قبل از عزیمت با استفاده از وب سایت https://www.spth.gob.es/ یا برنامه بهداشت سفر اسپانیا ، فرم کنترل بهداشت را تکمیل کنند. با پر کردن فرم ، کد QR تولید می شود که مسافر باید آن را قبل از سوار شدن به شرکت حمل و نقل و همچنین کنترل بهداشت در زمان ورود به اسپانیا، نشان دهد.

کنترل های سلامت و بهداشت کنترل دمای بدن توسط دما سنج های غیر تماسی ، کنترل وضعیت سلامت ظاهری مسافر توس دوربین و مدارک سلامت مسافران دارای گواهی دیجیتال کویید از اتحادیه اروپا و نیز مسافران از کشورهایی که در معرض خ ر قرار ندارند ، )هم کشورهای اروپایی و هم کشورهای ثالث ( می بایست یک کد QR جهت کنترل سریع وضعیت سلامت و بهداشت داشته باشند.

سفر به اسپانیا به عنوان مسافر یک کشتی مسافرتی مسافران کشتی های مسافرتی بین المللی که در آب های سرزمینی حرکت می کنند ، ملزم به استفاده از اپلیکیشن سلامت اسپانیا نخواهند بود، با این وجود ا عات آنها از طریق اپلیکیشن دیجیتال مسافری ثبت می گردد. این اپلیکیشن از ریق لینک ذیل دانلود نمایید. https://www.healthygateways.eu/

سفر زمینی به اسپانیا تمامی مسافران باالی ۶ سال از کشورهای پرخ ر کووید ۱۹ می بایست کارت واکسیناسیون کامل و معتبر، یا تست منفی و یا گواهی بهبودی که در بخش اول شرح داده شد، ارائه نمایند.

هتل تیکت وب‌سایت
هتل تیکت مطمئن ترین و بهترین رزرو ها را در کمترین زمان و با بهترین قیمت تقدیم شما خواهد کرد!

‫4 نظر

 • لیدا گفت:

  خیلی مفید بود

 • […] اسپانیا یکی از نخستین کشورهایی بود که واکسن سینوفارم را به رسمیت شناخت. در واقع تاکید اسپانیا بر تاییدیه سازمان جهانی بهداشت نیز بود. چند ماه پیش مقامات اسپانیا تاکید کردند «هر واکسنی که از سوی سازمان جهانی بهداشت و آژانس دارویی اروپا تایید شده باشد، پذیرفته می‌شوند.» […]

 • فریده ندری گفت:

  سایتتون خیلی خوبه ممنونم از اطلاعات خوبتون

 • دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.