نمونه متن اشتغال بکار آلمانی

نمونه اشتغال بکار آلمانی

نمونه گواهی اشتغال به کار به زبان آلمانی فایل Word برای سفارت های آلمانی زبان

Sehr geehrte Damen und Herren,

Hiermit wird es bestätigt, dass Herr/Frau ……….. das Kind von ………….. geboren am ………… in ……………….mit der Identifikationsnummer ………. mit der Ausweisnummer …………. berufstätig in ……….. mit der Registernummer ………… im Bereich ………. mit dem monatlichen Gehalt in höhe von ….tätig ist.
Die obengenannte Person hatte …………. Tage Urlaub und nachdem Beendigung des Urlaubs wird sie ihre Arbeit weiterführen. Diese Bescheinigung wurde in Auftrag von der obengenannten Person für die Angelegenheiten bei der ………….. Konsulat ausgestellt und hat keine weitere Gültigkeit.

Unterschrift von der Geschäftsführung


سفارت محترم…..
احتراما گواهی می‌شود اقا/خانم….. فرزند…. متولد تاریخ ….. در شهر…. شماره ملی…. شمار گذرنامه…… در شرکت….. با شماره ثبت…. در بخش…… با حقوق ماهیانه حدود…. مشغول بکار می باشد.
نامبرده….. روز مرخصی داشته و پس از اتمام مرخصی به محل کار خود باز خواهد گشت.
این گواهی بنا به درخواست نامبرده جهت ارائه به سفارت…. بوده و ارزش قانونی دیگری ندارد
امضا مدیرعامل

چگونه تاییدیه دادگستری و وزارت امورخارجه گواهی اشتغال بکار را بگیریم؟

, ,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

رزرو

02144470478