تاییدیه دادگستری و امور خارجه گواهی اشتغال

برخی از سفارت ها مانند سفارت ژاپن و یا سفارت استرالیا مدارک به فقط زبان انگلیسی که تاییدیه وزرات دادگستری را داشته باشند از مراجعین دریافت می کنند. قبل از هزینه برای گرفتن تاییدیه ها اطمینان حاصل نمایید که نیاز به ارائه ترجمه با تاییدیه دادگستری و امورخارجه دارید یا نه! به عنوان مثال ارائه[…]

نمونه متن اشتغال بکار آلمانی

نمونه اشتغال بکار آلمانی نمونه گواهی اشتغال به کار به زبان آلمانی فایل Word برای سفارت های آلمانی زبان Sehr geehrte Damen und Herren, Hiermit wird es bestätigt, dass Herr/Frau ……….. das Kind von ………….. geboren am ………… in ……………….mit der Identifikationsnummer ………. mit der Ausweisnummer …………. berufstätig in ……….. mit der Registernummer ………… im[…]

نمونه گواهی اشتغال بکار جهت ارائه به سفارت (۲)

اشتغال به کار کوتاه و واضح باشد اطلاعات مسافر به صورت کامل و دقیق مطابق گذرنامه باشد.مدت مرخصی پست سازمانی میزان حقوق اشاره به بازگشت کارمند

فرم پُر شده شینگن

 نمونه فرم پُر شده برای سفارت های ژاپن، ایتالیا، هلند، فرانسه، کره جنوبی، هلند ، اتریش ، آلمان فایل پی دی اف (مبلغ ۲ هزار تومان) نمونه متن اعتراض به ریجکتی ویزا به زبان انگلیسی (۵ هزار تومان) نمونه اشتغال بکار انگلیسی ( مبلغ ۵ هزار تومان) نمونه اشتغال بکار آلمانی ( مبلغ ۵ هزار[…]