شرط جدید ارمنستان برای واکسن زدن به ایرانی ها

ایرانی‌ها به دلیل کندی روند واکسیناسیون در داخل کشور و گسترش سریع سویه دلتا با سفر به کشورهای همسایه می‌کوشند از خطر ابتلا به ویروس کرونا رهایی یابند.