جایگزینی پروازهای ترک به علت جابه جایی فرودگاه آتاتورک به فرودگاه جدید

به خاطر جابه‌جایی فرودگاه استانبول (آتاترک به فرودگاه جدید استانبول) تعداد زیادی از پروازهای از استانبول و به استانبول عمدتا در تاریخ‌های ششم تا دهم اوریل، کنسل شده‌اند و نیاز به جایگزینی دارند. اگر پروازی به فرودگاه اتاترک یا از این فرودگاه یا از طریق این فرودگاه دارید، «با آژانسی که از آن بلیط گرفته‌اید[…]