Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/hoteltic/public_html/wp-content/plugins/wp-notification-bars/includes/class-wp-notification-bars-shared.php on line 558
بایگانی‌های اشتباهات - هتل تیکت

اشتباهات رایج در فرودگاهها (قسمت دوم)

دانلود نکردن اپلیکیشن‌های ایرلاین یا فرودگاه‌ها استفاده از اپلیکیشن‌های مربوط به ایرلاین نه تنها در فرودگاه مهم است، بلکه قبل از این‌که به فرودگاه برسید هم برای شما مفید خواهد بود. اغلب ایرلاین اپلیکیشن‌هایی دارند که شما می‌توانید با دانلود آن‌ها بر روی گوشی هوشمند خود، قبل از اینکه به فرودگاه بروید از تأخیر داشتن[…]