Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/hoteltic/public_html/wp-content/plugins/wp-notification-bars/includes/class-wp-notification-bars-shared.php on line 558
ترجمه کامل بندهای فرم اپلیکشن ویزای شینگن - هتل تیکت

ترجمه کامل بندهای فرم اپلیکشن ویزای شینگن

ترجمه کامل فرم اپلیکشن ویزای شینگن

پرکردن فرم ویزای شنگن
اپلیکیشن فرم ویزای شنگن از ۳۷ بخش مختلف تشکیل شده است که متقاضیان با‌توجه‌به اطلاعات خود آن‌ها را باید تکمیل کنند. شایان ذکر است هر‌گونه پاسخ اشتباه به این قسمت‌ها سبب خواهد شد درخواست ویزای شما رد شود. در‌ادامه، با بخش‌های مختلف این فرم بیشتر آشنا خواهیم شد.

Surname: اولین بخش به Surname یا همان نامِ‌خانوادگی‌تان مربوط است. در این بخش، همان نام‌خانوادگی ذکرشده در گذرنامه‌تان را بنویسید و از نوشتن نام‌های اضافه مانند نام همسر یا نام‌خانوادگی همسر خودداری کنید.


Surname at birth: این قسمت همان نام‌خانوادگی پیشین است. اگر هنگام تولد نامی متفاوت با اول (Surname) داشتید، در این قسمت بنویسید.

First Name: در این قسمت، همان نام ذکرشده در گذرنامه‌تان را بنویسید.


Date of Birth: در این بخش، تاریخ تولد خود را به‌ترتیب روز و ماه و سال ذکر کنید؛ مثلاً ۱۵.۰۵.۱۹۹۰.


Pace of Birth: این بخش دربارۀ محل تولدتان است که باید عیناً مانند محل تولد ذکرشده در گذرنامه‌تان باشد.


Country of Birth: در این قسمت، نام کشور محل تولدتان را بنویسید؛ حتی اگر در گذرنامه‌تان مشخص نشده باشد.

ترجمه کامل بندهای فرم اپلیکشن ویزای شینگن


Current Nationality. Nationality at birth, if different: در این بخش، ملیت ذکرشده در گذرنامه‌تان را بنویسید. درصورت متفاوت‌بودن ملیتتان با زمان تولد، آن را نیز ذکر کنید.


Gender: در این قسمت، جنسیت خود را از میان دو گزینۀ موجود (Male یا Female) مشخص کنید.


Civil Status: در این بخش، وضعیت تأهل خود را از میان گزینه‌های موجود معین کنید. اگر مجرد هستید، گزینۀ Single را انتخاب کنید و اگر متأهل‌اید، گزینۀ Married را برگزینید و اگر زوج قانونی هستید، گزینۀ Registered Partnership را علامت بزنید. شایان ذکر است که گزینۀ آخر دربارۀ افراد هم‌جنس نیز صدق می‌کند. گزینه‌های دیگری نظیر Separated و Divorced و Widow(er) به‌ترتیب مخصوص افرادی است که متارکه کرده‌ و طلاق گرفته‌اند و همسرشان از دنیا از رفته است. در انتها، گزینۀ دیگری با عنوان Other specify وجود دارد که اگر هیچ‌کدام از گزینه‌های یادشده برای وضعیت تأهل شامل حال شما نمی‌شود، آن را باید انتخاب کنید و البته درباره‌اش توضیح دهید.
در این قسمت، نام‌خانوادگی، نام، نشانی، شماره تلفن، رایانامه و ملیت والد را ذکر کنید. این بخش مربوط به افرادی است که هنوز به سن قانونی نرسیده‌اند (افراد کوچک‌تر از هجده سال).


National Identity Code Number: در این بخش، از شما خواسته می‌شود کد‌ملی (شمارۀ شناسایی) خود را بنویسید.


Type of Travel Document: در این قسمت، گزینه‌ای را انتخاب کنید که به نوع گذرنامه‌تان نزدیک‌تر است.

Number of Travel Document: در این بخش، شمارۀ گذرنامه‌تان را بنویسید که معمولاً شش تا دَه رقم است.


Date of Issue: در این قسمت، تاریخ صدور گذرنامه‌تان را ذکر کنید.


Valid until: این بخش مربوط به تاریخ انقضای گذرنامه‌تان است.


Issue by: در این قسمت، نام کشور صادرکنندۀ گذرنامه‌تان را بنویسید.

Applicant’s home address and e-mail address: این بخش به رایانامه و نشانی منزل شما مربوط است که نشانی محل سکونت کنونی‌اش را باید ذکر کنید. نشانی رایانامه‌ای که در این بخش می‌نویسید، برای ارتباطات با سفارت است. شماره‌تلفن خود، ترجیحاً شمارۀ تلفن‌همراه‌تان را نیز در بخش Telephone number(s) درج کنید.


Residence in a country other than the country of current nationality: در این قسمت، اگر گزینۀ Yes را انتخاب کردید؛ یعنی در کشوری غیر از کشور مربوط به ملیتتان زندگی می‌کنید. پس جزئیات اجازۀ اقامت (شمارۀ اجازۀ اقامت و تاریخ انقضایش) را باید بنویسید.


Current occupation: در این بخش، از شما خواسته می‌شود دربارۀ وضعیت کنونی اشتغالتان بنویسید: دانشجو هستید یا برای خودتان کار می‌کنید؟ همچنین، اگر شغل خاصی ندارید، No occupation را بنویسید.


Employer and employer’s address and telephone number. For students, name and address of educational establishment: در این قسمت، نشانی سازمان و اطلاعات تماس کارفرما را ذکر کنید. دانشجویان نیز نام و نشانی مؤسسۀ آموزشی‌شان را باید بنویسند.


Main purpose(s) of the journey: این بخش به نوشتن هدف سفرتان مربوط است که باید نزدیک‌ترین گزینۀ مرتبط را انتخاب کنید. گزینه‌های این بخش بدین‌شرح‌اند:
Tourism (گردشگری)


Business ( اهداف کاری)
Visiting family or friends (بازدید از دوستان یا خانواده)
Cultural (اهداف فرهنگی)
Sports (ورزش)
Official visit (بازدید رسمی)
Medical reasons (دلایل پزشکی)
Study (تحصیل)
Airport transit (ترانزیت فرودگاهی)
Other (please specify) (دلایل دیگر که به توضیح نیاز دارند)


Member State(s) of destination: این بخش به کشور یا کشورهایی از حوزۀ شنگن مربوط است که می‌خواهید بیشترِ زمانتان را در آن بگذرانید.

Member State of first entry: این قسمت به ناحیه‌ای مربوط است که می‌خواهید ابتدا به آنجا وارد شوید.


Number of entries requested: در این بخش، گزینه‌ای را انتخاب کنید که به وضعیتتان نزدیک‌تر است. اگر تنها یک بار به کشورهای حوزۀ شنگن می‌روید، گزینۀ Single entry را علامت بزنید؛ اگر به ناحیۀ شنگن وارد و از آن خارج می‌شوید و سپس باردیگر به ناحیۀ شنگن می‌روید، گزینۀ Two entries را انتخاب کنید؛ و اگر چندین‌بار به ناحیۀ شنگن می‌روید و برمی‌گردید، گزینۀ Multiple entries را برگزینید.


Duration of the intended stay or transit Indicate number of days: این قسمت به تعداد کلی روزهایی مربوط است که می‌خواهید در ناحیۀ شنگن بمانید.


Schengen visas issued during the past three years: اگر در سه سال گذشته (۳۶ ماه) یک یا چند ویزای شنگن داشته‌اید، اطلاعات مربوط به آن‌ها را وارد کنید. اگر اطلاعات مدنظر را به‌یاد نمی‌آورید، گزینۀ NO را انتخاب کنید.


Fingerprints collected previously for the purpose of applying for a Schengen visa: این بخش نیز به اطلاعات انگشت‌نگاری مربوط می‌شود که برای ویزای شنگن انجام داده‌اید.


Entry permit for the final country of destination, where applicable: این قسمت به زمانی مربوط است که می‌خواهید از کشوری خارج از حوزۀ شنگن بازدید کنید؛ اما برایش به ویزا احتیاج دارید. این ویزا را پیش از ویزای شنگن باید دریافت کنید.


Intended date of arrival in the Schengen area: این قسمت به‌معنای اولین روزی است که در کشوری از حوزۀ شنگن می‌گذرانید.


Intended date of departure from the Schengen area: در این بخش، روز خروج از ناحیۀ شنگن یا آخرین روز اقامتتان در حوزۀ شنگن را بنویسید‌.

Surname and first name of the inviting person(s) in the Member State(s). If not applicable, name of the hotel(s) or temporary accommodation(s) in the Member State(s): در این قسمت، نام و نام‌خانوادگی فرد یا افرادی را بنویسید که شما را به کشوری از حوزۀ شنگن دعوت کرده‌اند‌. اگر هم فردی شما را دعوت نکرده است، نام هتل یا محل سکونت موقتی‌تان در کشور مدنظر را ذکر کنید.

Address and e-mail address of inviting person(s)/hotel(s)/temporary accommodation نیز به نشانی و رایانامۀ هتل و محل سکونت موقت فرد یا افرادی مربوط است که شما را دعوت کرده‌اند. در بخش Telephone and telefax نیز، به توضیحات ذکرشده توجه کنید.


Name and address of inviting company/organization: در این بخش، نام و نشانی شرکت یا سازمان دعوت‌کننده را بنویسید. براساس بخش Surname, first name, address, telephone, telefax, and e-mail address of contact person in company/organization نیز، نام و نام‌خانوادگی، نشانی، شماره‌تلفن و تلفکس و رایانامۀ فرد مدنظر در سازمان یا شرکت دعوت‌کننده را ذکر کنید.


Cost of travelling and living during the applicant’s stay is covered: این قسمت به هزینه‌ای مربوط می‌شود که داوطلب برای سفر یا زندگی در کشور مقصد در نظر گرفته است. پس براساس آن، گزینۀ مرتبط به خودتان را برگزینید.


Personal data of the family member who is an EU, EEA or CH citizen: در این بخش، از شما خواسته می‌شود دربارۀ اطلاعات شخصیِ عضوی از خانواده‌تان بنویسید که شهروند اروپا یا منطقۀ اقتصادی اروپا یا سوئیس باشد. این اطلاعات نام و نام‌خانوادگی و ملیت و شمارۀ گذرنامه یا شمارۀ کارت شناسایی را شامل می‌شود.


Family relationship with an EU, EEA or CH citizen: در این قسمت از میان گزینه‌های موجود، ارتباط خود را با فرد یاد‌شده در بخش قبلی انتخاب کنید.


Place and date: این بخش تاریخ و زمانی را نشان می‌دهد که حتماً باید پر شود.


Signature (for minors, signature of parental authority/legal guardian): بخشِ امضا نیز بسیار مهم بود. برای افراد کوچک‌تر از هجده سال این قسمت را افرادی باید تکمیل کنند که در بخش شمارۀ دَه درباره‌شان نوشته شده بود.

منبع سایت شینگن اینفو

هتل تیکت وب‌سایت
هتل تیکت مطمئن ترین و بهترین رزرو ها را در کمترین زمان و با بهترین قیمت تقدیم شما خواهد کرد!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.