چه زمانی برای رزرو هتل و بلیط مناسب است؟

زمان مناسب برای رزرو بلیط هواپیما برای ارائه به سفارت:

اعتبار رزرو ایرلاین های مختلف با یکدیگر متفاوت است اما معمولا  رزرو ایرلاین های مشتری مدار و معتبر دنیا  اعتبار حداقل  یک هفته ای  را دارد.

چه تاریخی برای رزرو بلیط هواپیما برای سفارت مناسب است؟

با توجه به نوشته های بالا و اینکه نباید تمامی کارها برای شب وقت سفارت ارجاع داده شود دو یا سه روز قبل از وقت سفارت زمان مناسبی برای رزرو بلیط می باشد.

بلیط زیر نمونه از سریرگ رزرو بلیط هواپیما از یک ایرلاین اروپایی است که در تاریخ ۳۰می رزرو شده و اعتبار آن تا ۶ جون استیعنی اعتبار یک هفته ای.