سفر بدون ویزای شهروندان ۸۰ کشور به قطر در جام جهانی ۲۰۲۲

قطر از تجربه روسیه در جام جهانی ۲۰۲۲ در بخش مربوط به هواداران استفاده خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ریانووستی روسیه، یک عضو کمیته سازماندهی جام جهانی ۲۰۲۰ در جمع خبرنگاران گفت: قطر از تجربه موفق روسیه در جام جهانی ۲۰۱۸ که پاسپورت‌های هواداری (FAN ID) است برای جام جهانی ۲۰۲۲ استفاده خواهد کرد. با[…]