آخرین اخبار سفارت‌ها در ایران

وقت سفارت، هزینه‌ها، نوع واکسن، بیمه های مورد قبول و … سفارت هلند: ارسال فرم اپلیکشن هلند تغییر کرده و میبایست به صورت آنلاین تمان اطلاعات بارگذاری و سپس پریت گرفته شود؛ بزودی امزش ارسال فرم اپلیکشن سفارت هلند از طریق وبسایت هتل تیکت نتشر خواهد شد سفارت هلند: نیازی به ارائه کارت واکسن جهت[…]

آموزش تصویری گرفتن وقت سفارت فرانسه (بهمن ۱۴۰۰)

در سال های گذشته با ارسال ایمیل به VFS فرانسه و ارسال مشخصات مسافرین امکان رزرو وقت مهیا بود؛ اما چند وقتی است که سامانه دریافت وقت سفارت هاییی که امور ویزای خود را به وی‌اف‌اس برون سپاری کرده اند، راه‌اندازی شده است. سفارت‌های اتریش، فرانسه، هلند و … برای گرفتن وقت سفارت فرانسه از[…]