مقررات سفر ایرانیان به خارج تغییر می‌کند؟

۱۲میلیون ایرانی سال گذشته به خارح سفر کردند اقتصاد > اقتصاد سیاسی – سال گذشته بیش از ۱۲ میلیون نفر ایرانی به سفر خارجی رفتند که در قیاس با ۹ نیلیون سفر خارجی ایرانیان در سال ۱۳۹۵، رشدی چشمگیر و قابل توجه را نشان می دهد. به گزارش خبرآنلاین، بر اساس آمارهای ارائه شده از[…]